Hlášení pro SÚKL Hlášení pro SÚKL

Hlášení pro SÚKL

 

REG13

Hlášení dodávek registrovaných humánních léčivých přípravků od držitelů registračních rozhodnutí do ČR




Ohlašovatel ZP

Ohlášení zdravotnického prostředku




Převydávání certifikátů

Převydávání certifikátů API

MAH11r

Žádost o distribuci a výdej LP, jejichž ochranné prvky nevyhovují požadavkům nařízení 2016/161/EU




 

Externí identity

Instalace vydaného certifikátu do Windows

Instruktážní video

Externí identity

Instalace vydaného certifikátu do Chrome

Instruktážní video

Externí identity

Instalace vydaného certifikátu mozilla Firefox

Instruktážní video

DIS13

Založení nového hlášení, nebo prohlášení

Instruktážní video

DIS13

Založení mimořádné opravy

Instruktážní video

REG13

Založení nového hlášení, nebo prohlášení

Instruktážní video

HOPL

Používání systému HOPL

Instruktážní video

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Tel.: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377
E-mail: posta@sukl.cz

Identifikátor datové schránky SÚKL: qwfai2m

Call centrum eRecept

Tel.: +420 800 900 555
Email: erecept@sukl.cz

Provozní doba Call centra je pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hod.


Ostatní kontakty



2020 © SÚKL. Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Design source Freepik